No Budget Biennale 2018. „Euroazia“,Sarajevo, BiH

Biennale je nastalo kao oblik djelovanja umjetnika u krizi, otud i u nazivu „no budget“, ali, kako kaže kustos izložbe Jusuf Hadžifejzović, „siromaštvo u umjetnosti obećava“. Sigurno je da će ova izložba, a u što se mogla uvjeriti i publika na otvaranju, biti jedna od onih koja dokazuje da siromaštvo u umjetnosti može i da pobjeđuje.

Kustos: Jusuf Hadžifejzović

lista umjetnika iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Velike Britanije, Francuske, Italije, Holandije, Belgije, Njemačke, Švedske, Rusije i Koreje na ovome bijenalu: Halil Tikveša,  Neša Paripović,Sven Stilinović, Siniša Labrović, Danilo Kreso , Zlatan Hadžifejzović, Dženan Hadžihasanović , Adela Jušić, Andreja Dugandžić , Šahin Šišić, Hamzalija Muhić, Lejla Ćehajić, Eun Su Lim, Darko Bavoljak, Aleksandar Dimitrijević, Aleksandar Denić,  Mak Hubijer, Ambrosia , Bakir Rokvić, Vanja Solaković, Muhamed Bajramović, Emir Tulek, Dalibor Nikolić, Dragomir Križić,   Džemaludin Efendić, Dragan Sovilj, Slobodan Vidović, Nela Hasanbegović, Daniel Premec, Nedžad Šantić, Kostja Ribnik, Mladen Bundalo, Narcis Kantardžić, Kenan Hašimbegović, Damir Nikšić, Mimmo Catania, Laszlo Kerekeš, Pierre Courtin, Enrico Dagnino, Man Soo Kim, Jeong Hee Kim, Ivan Tuzov, Olga Florenskaja, Gordana Anđelić Galić, Almin Zrno, Borjan Čamo, Christiana Biron, Ljiljana Majkić, Emir Krajišnik, Saša Bukvić, Sead Čizmič, Jasmin Duraković, Ismar Mujezinović, Marko Marković, Saša Marković Mikrob, Mladen Stilinović, Dmitri Prigov, Ciara Accardi, Suvad Veletanlić, Irwin, Ćerimagić Muradif, Fikret Libovac, Laibach, Bato Čengić, Hajrudin Šiba Krvavac, Bakir Tanović, Zlatko Lavanić, Velimir Stojanović, Miroslav Ćiro Mandić, Dušan Makavejev, Bella Tar  i Jusuf Hadžifejzović.

izvor:http://depo.ba/clanak/175270/charlama-dokazuje-siromastvo-u-umjetnosti-obecava-i-pobjeduje-krizu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *