Doba obnove II, Gallery Reflektor, Užice, Serbia

 

Izložba pod nazivom Doba obnove predstavlja radove članova Udruženja vizuelnih umetnika Užice. Naziv odslikava osnovni cilj udruživanja koji je sadržan u pokušajima da se odnovi razoren kulturni prostor, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou. Obnova je moguća samo ukoliko se formira mreža organizacija i pojedinaca, predano fokusirana na konstantnu razmenu između ljudi, umetničkih radova i informacija. Razmišljanje o dobu obnove doživelo je materijalizaciju kroz nastanak Udruženja vizuelnih umetnika Užice i galerije Reflektor.

UVUU je nastalo kao građanska inicijativa koja je za cilj imala da se napuštena kasarna Četvrti puk u Krčagovu adaptira u prostor za umetnički rad i prezentaciju njegovih proizvoda. Na taj način se manifestovao izvestan emancipatorski potencijal neophodan u sredini koja je godinama tonula u mrak populizama. U skladu sa naznačenim podsticajima otvorena je i galerija Reflektor. Osnovna svrha ovog galerijskog prostora je da užički umetnici, paralelno sa izlaganjem  radova uspostavljaju kontakte sa svojim kolegama. Pružiti relevantne umetničke sadržaje i informacije, fokusirati se pre svega na aktuelnost i autentičnost stvaralaštva umetnika, kako etabliranih tako i umetnika koji su na početku svoje karijere, pokazalo se kao osnovni cilj. Tek ostvarenjem naznačenih tendencija možemo iz haotičnog kulturnog prostora u kome caruje korupcija, izgraditi publiku za umetnička dela.

Ovom izložbom, kroz raznovrsne pristupe, medijske i poetske, osim što se promoviše rad lokalnih umetnika, predstavlja se i kreativna snaga koja će u svom svojem potencijalu biti iskorišćena za budući rad galerije. Grupni rad na sređivanju kasarne i pojedinačan rad na adaptiranju ateljea, imao je za cilj stimulisanje umetnika da zajedno učestvuju u stvaranju objekata koji će im omogučiti pristojan život.

Takođe smatramo da je bitno verbalizovati stanja iz kojih nastaju izloženi umetnički objekti. Iz tog razloga je nužno iscrtati tokove koji dovode do njihovog nastanka. Oni predstavljaju odjeke društveno-političkih dešavanja iz prošlosti i otuda grade identitete koje trenutno nastanjujemo. Zato je ovom prilikom značajno u najosnovnijim crtama prikazati strujanja o kojima je reč. Unutar njih nastaju umetnine koje su pred vama. Smatramo da sve izložene umetničke tendencije predstavljaju kombinacije naredne četiri struje:

  • Ekspresivna, koja predstavlja težnju pojedinca da izrazi neko stanje za koje drži da je autentično.
  • Psihodelična, čiji je cilj da nas vodi u neistražene delove ljudske psihe i izmenjena stanja svesti.
  • Konceptualna, nastala iz težnje da se beskrajni nizovi stvari klasifikuju.
  • Autohtona, iznikla iz zemlje i kao takva povezana sa zemljom, tlom, kućom, rekom, planinom.                                                                                  Osnovna svrha ove podele je da ukaže na potencijalnu kompleksnost i isprepletanost izloženih delova umetničkih praksi. Upoznavanje složenog stanja u kome se nalazimo početni je uslov suprotstavljanja tlačiteljskim mehanizmima.                                                                            Velimir Popović

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *